evham

gereksiz yere endişelenmek, boş yere şüpheye düşmek. kuruntuya kapılmak. arapça vehm veya türkçe'deki haliyle vehim'in çoğuludur.