fakir edebiyatı

kendini; para, sosyal statü vb. konularda aşağılayarak; sevdirmeye, acındırmaya çalışmak.