fakir hovardalığa çıkmış gün geceden doğmuş

fakirliğin şanssızlık ile eşdeğer olduğunu gösteren durum.