fareli köyün kavalcısı

köyü basan farelerden kurtulmak için kavalcıdan yardım isteyen köy eşrafının, iş sonunda kavalcıya hakkı olan parayı vermemesi üzerine; kavalcının köylüye ders vermek için kavalıyla çocukları büyüleyip bir mağaraya saklamasını anlatır.
gerçek hikayede ise kavalcı büyülediği çocukları nehre atar ve biri hariç tüm çocuklar orada boğulurlar. kurtulan çocuk hayatta kalmasını kambur olduğu için arkadaşlarına yetişememesine borçludur.