fener

saydam bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı.
haliç'e bakan tarihi ve enteresan bir istanbul semti. fener rum patrikhanesi buradadır. 1960'lara dek rum nüfusun belli bir ağırlıkta olduğu semtti.