feraset

ahlaki ve sosyal zeka gibidir. çevreyi durumları ve insanları çabuk kavramak ve de ona göre hareket etmektir. zıddı ahmaklıktır.
bir feraset, iki keramete kıç attırır diye de güzel bir sz vardır
anlayış, seziş, sezgi.
(bkz: zeka)