fetişist

bir objeyi veya durumu fetiş olarak gören kişidir. normalde cinsel anlamı olmayan bir organ veya obje vasıtasıyla cinsel haz alan kişi.
ayak fetişisti ayakları fetiş objesi olarak görür gibi.

(bkz: sinan'ın uktesi)