feveran

arapçadan girik.
kaynama, fışkırma ve birdenbire öfkelenme anlamlarında.