filanca

adı hatırlanamayan veya söylenmek istenmeyen kişinin adı yerine kullanılan kelimedir.
arapçadan geçen falan filan yinelemesinden gelir...