fingirdemek

1-iki veya daha fazla kişinin sürekli gülerek sohbrt etmesi.

2-iki sevgilinin işveleşmesi.