firavun

arapça "ferğun" sözcüğünün türkçedeki halidir.
kadim mısır uygarlığında, dönemin krallarına verilen isimdir.
birçok masallara konu olmuş zulümleri, güçleri ve gizemleri olan bir yönetici sınıfıdır.
bu özellikleri nedeniyle, dünyanın en güçlü ve en gizemli hükümdarları grubundan sayarım.

diğer kültür ve uygarlıklardaki monark isimlerine örnek olarak şunlar verilebilir:

sultan
padişah
imparator
çar
kral
han
hakan
emir
kağan