flow

genellikle rap parçalarda geçen, kullanılan ve yapılmaya çalışılan "akıcılık" anlamına gelen kelime.