flu

fotoğrafçılıkta net olmayan görüntü anlamına gelir.