gaba

beyindeki başlıca ketleyici nörotransmitterdir. kaygıyı azaltan ilaçlar gaba'nın faaliyetini arttırır.