gastronomi

ilk olarak fransa'da 1800'lü yıllarda ortaya çıkan, yunanca mide anlamındaki ''gastro'' ve kanun anlamında olan ''nomos'' kelimelerinden türeyen bir kelimedir. sanat ve bilimin birleşimiyle oluşmuştur. içeriği çok geniştir. temel olarak ; insanların tüketimi için yiyeceklerin seçilmesi, birleştirilmesi, hazırlanması, işlenmesi ve servis edilmesidir. ayrıca toplumları ve kültürleri arasındaki bağları da araştırır. bunun yanında otelciliği, restoran işletmeciliği, tedarik gibi konuları da kapsar. kendi içinde moleküler mutfak, füzyon mutfak gibi alt dallara da ayrılır.
üniversitelerimizin son dönem gözde bölümlerinden. herkesin işletme mezunu olduğu yıllardaki gibi bir son bizi bekliyoruz. bir sürü işsiz aşçı ya da büfede çalışmak zorunda kalan aşçıları görebiliriz.