gauleiter

nazi almanyasında bir bölgenin idari ve siyasi sorumlusu