gel gör beni aşk neyledi

bir ilahidir. aşkın ne büyüklükte bir olgu olduğunu gözler önüne serer.

ben yürürem yane yane
aşk boyadı beni beni kane
ne akılem ne divane
gel gör beni aşk neyledi
derde giriftar eyledi

gah eserim yeller gibi
gah tozarım yollar gibi
gah coşarım seller gibi
gel gör beni aşk neyledi
derde giriftar eyledi

ben yunus-i bi-çareyim
dost elinden avareyim
baştan aşağa yareyim
gel gör beni aşk neyledi
derde giriftar eyledi

tüyleri diken diken etmeye birebirdir. çok severim.