geleneksel adli yıl açılış töreninin yasaklanması

adli yıl açılış töreni, güçler ayrılığı ilkesi gereği "yasama ve yürütme erklerini denetlemekle" görevli olan yargı erkinin yılda bir kez yaptığı sembolik etkinliktir.
bu törenlerde, hem geçen yılın genel bir eleştirisi hem de gelecek yıla ilişkin beklentiler dile getirilir ve bu etkinlik, demokratik yaşam tarzının gereği ve sistemin temel parçası olan yargının doğal hakkıdır!!
ancak, kendilerine muhalif olan herkesi ve herşeyi "milli irade düşmanı" sayan ve sadece kendi görüşlerini ve kararlarını "milli irade" olarak gören dörtnala faşist zihniyet, gelecek yıldan itibaren bu törenleri de yasaklayarak, "ileri demokrasi" kisvesi altındaki sivil darbelere devam etme hazırlığındadır.

(bkz: faşizm)
(bkz: güçler ayrılığı)
(bkz: güçler ayrılığından güçlere tecavüze geçiş)