gender trouble

judith butler'ın 1990 yılında yayınlanıp 2005 yılında türkçe'ye çevrilen ve queer teorinin temel metinlerinden birisi olan kitaptır. türkiye'de de queer teorinin geniş çaplı tartışılmaya başlamasının önünü açmıştır. cinsiyeti ve toplumsal cinsiyeti sorgularken feminizmi de tartışmaktadır. toplumsal cinsiyetin performatif olduğu düşüncesini ortaya atmıştır. oldukça kafa karıştırıcı bir kitaptır, hem sorgulatma açısından hem de anlaşılma açısından. insan okurken cinsiyetin ve toplumsal cinsiyetin nasıl bir dipsiz kuyu olduğunu ve dahası içinden çıkılmasının imkansızlığını fark ediyor. binlerce yıl önce kadın ve erkek olarak etiketlenen bedenlerimize yüklenen rollerimizle yaşamaya bu kadar alışmışken, alışmaktan öte bunun değişmez ve mutlak bir gerçeklik olduğunu düşünürken bunca sözün, bunca çabanın boşa kürek çekmekten başka bir şey olmadığını hissetmek de cabası. böyle gelmiş böyle gider mi bilinmez ama gitmeyecekse bile bunun en azından inşa süreci kadar bir zaman alacağı kesin. butler'ın zeminini sarstığı bu cinsiyet belası denilen koca yapının uzun yıllar sürecek yıkımı sürecinde biz de belki bir tuğlayı yerinden oynatarak bu yıkıma katkıda bulunabiliriz. gücünüzü küçümsemeyin.