geniş kalçalı kadınların sekse daha düşkün olması

doğru olabilir. ezoterizme göre madde dünyasındaki şekiller, madde ötesi gerçeklerin yansımasıdır. buradan yola çıkarak geniş kalçalı kadınların, çocuk taşımaya uygun bir yapıda olduğu, çocuk taşımaya uygun yapının ise seks gücü ile ilişkili olduğu savunulamaz mı?