geniş zaman

fiilin yapıldığını, yapılıyor olduğunu ve yapılacak olduğunu bildiren süreklilik içeren -r, -er, -ir, -ür, -ar, -ur, -ır, -or, -ör ekleri ile yapılır. olumsuzu -mez, -maz ekleri ile yapılır. her zamanlık bildirir.
kısmen de olsa, ingilizce'deki simple present tense gibidir.

bana hep sonsuzluğu, ölümsüzlük hissini ve sürekliliği hatırlatan bir zaman kipidir.
teselli ve teskin edici bir etki yaratır üzerimde yahu..neden bilmiyorum...