gereklilik kipi

gereklilik, zorunluluk durumlarında fiilin aldığı -meli, -malı ekleridir.

- ödevimi yap(malı)yım.
- eve git(meli)yim.

vb.