gereksiz kullanılan -lı eki

yunanistanlı kişilere yunanlı demektir, çünkü yunanlı diye bir şey yoktur, yunan diye bir şey vardır.

daha ilginci için; italyanlı