gerioluşum

gerioluşum (backformation) bir sözcükten belli bir parçayı atarak başka bir sözcük ortaya çıkarma işidir. bu süreç kırpma sürecine (ibrahim)ibo, laboratuvar)lab vb.) benzer ama gerioluşum sürecinde kelimenin kategorisi değişirken kırpma sürecinde değişmez.

örneğin ingilizcedeki self-destruct (kendi kendini yok etme) adı self-destruction (kendi kendinii yok etmek) eyleminden -ion eki atılarak türetilmiştir ve sözcük eylemden bir ada dönüşmüştür. benzer örnekler:

baybysitter)babysit, editor)edit, resurrection)resurrect vb....