git gel yaşamak

sizinde kendi icinizde git gelleriniz oluyor mu?
partner bulursam git gel yapıyorum.