glutamat

beyindeki başlıca uyarıcı nörotransmitterdir. öğrenme ve bellekte etkilidir.