göbek taşı

hamamda genelde orta kısmında bulunan; keselenmek, sabunlanmak için yatılan sıcak ötesi taş.