göğüs kıllarını alan erkek

yakadan dışarı taşan artık at kuyruğu olmaya yaklaşmış türden uzunluktaki kılların inceltilmesini gayet normal karşıladığım ancak uzar uzamaz zavallı kıllara tecavüz ederek cartadanak yolan erkeği anlayamadığım durum. ki alınmış kılın; yeni yeni uzamaya başlama evresindeki sert ve arada kalmış görünümü de hayli kendine baktırdan cins bir türden. sırf göğüs kılı şekli ve yoğunluğu nedeniyle aşık olunan tipler var; kıl geçerli bir duygu bu anlamda.

inceltiniz efenim, kıl kötü bir şey değil; yolmaya gerek yok acıyınız kıymayınız onun da canı bir ruhu var.

cillop ve parı parıl dolaşmayı adet haline getirmiş glit beyleri göğüs kılı mefhumundan istisna tutuyorum çünkü adam kıl sevimiyor abi yapacak bir şey yok. bu beyler nasıl bir hızla ve ihtirasla alıyorlarsa kıllarını bir kere bile göremedik yahu. dünya gözüynen bir kerecik göreydik iyiydi.*