gönül vermek

amaçsızca, içi dolu dolu tutku ile sevmek ve bağlanmak. *(bkz: gönül almak)