göz yaşınla da eğlenir onu da alıp satar bu dünya

şair burda fuck the system diyor.