grids

gay-related immune deficiency

aids'in ilk defa göründüğü yıllarda, ilk hastaların geyler olmasından dolayı, doktorlar aids'e koydukları addı.