güçler ayrılığından güçlere tecavüze geçiş

- meclisli temsili demokraside yasama, yürütme ve yargının birbirine eşit ve dengeli güç kullanımı haklarını kaybetmesidir.
- yürütme organının (bakanlar kurulu, başbakan veya devlet başkanı), hem yasamayı hem de yargıyı teslim alarak, kudretinden ve hikmetinden sual olunmaz bir güç sarhoşluğuna saplanmasıdır.