gün gelir devran döner horoz domalır tavuk gömer

gün gelir devran döner keser döner sap dönerin versiyonu