gündelik dilde ayrımcı söylemler

dilin düşüncenin en önemli temsillerinden birini oluşturduğu ve aynı zamanda var olan düşünceleri, algıları yeniden ürettiği göz önüne alındığında önemsenmesi gereken bir durum.