güzel köylü

a) çirkin olmayan köylü
b) güzel köy adlı köyün yerlisi olan veya oraya yerleşmiş kişi
berk cankat'ın şirinliğiyle izlenebilen bir dizi.