habbe

yemek örn: gel, habbe alikalim (gel yemek yiyelim)