haciz

borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun mal ve haklarına devlet aracılığıyla el konulmasıdır.