hadsiz

arapların kullandığı dil olan arapça'da ''hadd'' yani sınır anlamına gelen kelimedir. türk diline alınırken sonundaki ''d'' atılmış ve yine sınır, son anlamında kullanılmıştır. sonuna getirilen ek ile de sahip olmayanlara ithaf edilmiştir.
bir güldür güldür mottosudur.
şevket karakterinin ağzına ve yüzüne pek yakışır!!