halat

bitkisel, sentetik veya çelikten yapılmış ve bükümlenerek çesitli kollarda biribirlerine sarılmış, bükülmeye ve çekmeye uygun urgan.