halay başı

halayın sürekliliğini sağlamayı kendisine misyon edinmiş, elinde mendil olup coşan kişi.