hannah arendt

alman düşünürlerden. yahudi olması, l. ve ll. dünya paylaşım savaşlarına şahit olması sebebiyle genel anlamda kitapları özgürlük, otorite, iktidar gibi baskın güçleri eleştirileri üzerinedir, ki bunu daha çok bir olumsuzlama olarak ele almak gerekir. çevrilen eserleri;

geçmişle gelecek arasında
totaliterizmin kökenleri
rahel varnhagen: bir yahudi kadının hayatı
insanlık durumu
2 Entry Daha