harriet beecher stowe

tom amcanın kulübesi adlı kitabın yazarıdır. kitap objektif bir şekilde amerika'daki siyahi kölelerin hayatlarını anlatır. kuzey ve güney eyaletleri arasında iç savaşın meydana gelmesinin temelinde bu kitabın yattığı düşünülür. savaş köleliğe karşı olan kuzey eyaletlerinin zaferi ile sonuçlanır. dünyayı değiştiren kadınlar arasında bulunan bu kadın sayesinde kölelik kalkmıştır. rivayete göre dönemin başkanı lincoln, beecher stowe'a "demek bu büyük savaşı başlatan küçük hanım sizsiniz" demiştir. bu kadın, kalemin kılıçtan daha keskin olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.