hava

hiç yokluğunu duymadığımız ve hiç­bir karşılık ödemeden sahip olduğumuz için ne kadar değerli olduğunu çoğu kez düşünmediğimizdir.