havari

hz. isa'nın, öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri. *