hayal gücü

diğer bir ifadeyle "muhayyile". yaratıcı düşünmek için gereken biricik etmen. einstein'a göre, zeka ile doğru orantılı. yetenek ve bilgiyle birleşerek kendini bir sanat eserinde veya bilimsel bir çalışmada gösterir.
hüzün veya melankoli ile ortaya çıkar, freud'un hüzün tanımında, hüzün çok değerli bir şeyini kaybetmek veya çok istediğin bir şeye ulaşamamak olarak tanımlanır. bu hüzün insanı ister istemez bir sorgulamaya iter, genelde kendisini sorgulayarak başlar, daha sonra çevresini, dünyayı sorgulamayla devam eder. çünkü yaşadığı ağır tramvayı anlamlandırmak, sebebini bulup, kurtulmak ister. bu uzun sorgulamalarına cevap bulmak için muhayyile devreye girer. van gogh, tchaikovsky, baudelaire gibi birçok sanatçıda hüzün, yerini çok daha geri dönülmez psikolojik buhranlara bırakmıştır, neticesinde bize birbirinden güzel tablolar, şiirler, besteler miras kalmıştır.