hayat illegal sevgilim

legal olmayan hayatta anlatılamayan, boylu boyunca itirazsız yaşanan hayatın giriş cümlesi sanırım. gerekçesi ise anlatılamayan uzay boşluğu gibi anlamsız ama somut.