hazcılık

ahlak felsefesine bağlı bir öğretidir.

haz veren şeyler iyidir, haz vermeyen kötüdür. buna bağlı olarak haz veren davranışlar ahlaklı bir davranışlardır. kişi sadece kendi hazzını bilebilir, başkalarınınkini bilemez.