hazne

toplumda büyük bir kesimin vajinaya verdiği diğer isim.