hedonizm

hazcılık. sokrates'in öğrencisi aristippos'un öğretisidir. hazzın mutlak doğru olduğunu savunan bir öğretidir. insanların haz verene yönelmelerinin en uygun davranış olduğunu savunan felsefi görüştür.
günümüzde sahte mutluluklarla heyooo hadi içelim, sevişelim haz alalım şeklinde yorumlanıyor olsa da aslında daha derin bir felsefedir. kişinin kendini haz aldığı eylemlere yöneltmesini ve bu yönde bir hayat sürmesini öneren öğretidir. yani çoğumuzun sevmediği işlerde çalıştığı bir ülkede bu felsefeye ulaşmak hayli zordur.
hedonizm uygulayıcısı kişiye hedonist denir.