hepimiz insanız

ekseriyetle din, dil, ırk ayrımı gözetenlere doğru yolu göstermek için kullanılan barışçıl uyarıdır.